เงื่อนไขการเช่าชุด

เงื่อนไขการเช่าชุด

 

1.โทรแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการเช่าชุดอะไร เพื่อทางร้านจะได้จัดเตรียม

2.รับชุดได้ที่ร้าน Giftmascot กรณีรับชุดเอง หากให้ทางร้านจัดส่ง ทางร้านคิดค่าจัดส่งตาม ระยะทาง

3.ใช้สำเนาบัตรประชาชน ผู้เช่า เขียนข้อความว่า "เช่าชุดMascot" 1 ใบ

4.ไม่เก็บเงินค่าประกันชุด แต่ หากชุด ที่เช่าเสียหาย คิดค่าเสียหายตามจริง